RTT® (Rapid Transformational Therapy®) to metoda pozwalająca na głęboką pracę na poziomie podświadomym. Dzięki temu możemy dotrzeć do prawdziwej przyczyny problemu i doświadczyć trwałej przemiany.

Metoda RTT® i jej skuteczność

RTT® bazuje na neuronauce i jest uznana za jedną z najbardziej skutecznych form pracy z umysłem. Kliknij aby poznać doświadczenia moich klientów  

RTT Polska
Prestiżowe nagrody dla metody RTT®

Marisa Peer (twórca metody) otrzymała wiele prestiżowych nagród, między innymi:

Prix Gold Stevie ® nowy produkt i serwis: RTT ® (2018)

Prix Gold Stevie ® Marisa Peer, zastosowanie neuropatyczności mózgu w zrewolucjonizowaniu podejścia do zdrowia (2019)

Prix Public Stevie®  dla nowego, preferowanego produktu: „I am enough”, metodyka Rapid Transformational Therapy®

Metoda RTT® została uznana przez takie instytucje jak: National Council of Psychotherapists, International Council of Psychotherapists, International Association of Counselors and Therapists, Royal School of Medecine in London.

Dlaczego warto pracować na poziomie podświadomym?

Oto co mówi Dr Joe Dispenza.com w swojej książce zatytułowanej „Efekt placebo, naukowe dowody na uzdrawiającą moc Twojego umysłu

95 % naszej tożsamości to zbiór zapamiętanych zachowań, kompetencji, wyuczonych reakcji emocjonalnych, przekonań, percepcji, postaw, które funkcjonują jak program komputerowy– automatycznie i podświadomie.”

Badania naukowe potwierdzają, że 95 % naszych zachowań jest kierowanych przez umysł podświadomy.


Kliknij aby poznać doświadczenia moich klientów


Jak dotrzeć do podświadomości?

Hipnoza terapeutyczna jest najszybszym i najprostszym sposobem dotarcia do podświadomości.

Czym jest hipnoza?

Trans hipnotyczny jest kompletnie naturalnym stanem, którego doświadczamy przynajmniej dwa razy dziennie (rano, natychmiast po przebudzeniu oraz wieczorem tuż przed zaśnięciem).

Jest on związany ze zmianą częstotliwości fal mózgowych.

Jesteśmy w tym stanie również, kiedy wykonywana czynność absorbuje całkowicie nasza uwagę, czy też jesteśmy w procesie tworzenia.

Marisa Peer

Twórca innowacyjnej formy hipnoterapii RTT® Marisa PEER jest światowej sławy terapeutą, autorem książek oraz spikerem.


Uwaga : Metoda RTT® (która jest forma hipnoterapii) nie jest substytutem porady medycznej ani psychologicznej. Nie jest diagnostyką i leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Nie obejmuje porad ani sugestii dotyczących leczenia. Klient ustala formę leczenia ze swoim lekarzem prowadzącym. Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter edukacyjny. Informacje i produkty przedstawione na stronie nie są przeznaczone do diagnozowania, ani leczenia, ani uzdrawiania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Metoda RTT® nie może być stosowana u osób cierpiących na epilepsję, schizofrenię czy też inne formy psychozy. Nie jestem ani lekarzem, ani psychiatrą. Nie diagnozuję, nie leczę, nie uzdrawiam.