Witamy na stronie www.anna-steffan.com !

Poprzez wejście na tę stronę, użytkownik akceptuje, bez ograniczeń i zastrzeżeń, obowiązujące przepisy prawne i warunki wyszczególnione poniżej, oraz warunki Regulaminu i Polityki Prywatności.

Strona  www.anna-steffan.com  jest własnością:

Anna STEFFAN,

2 rue de l’Argile, 67800 Hoenheim, Francja

Przedsiębiorca wpisany do rejestru handlowego we Francji Le REPERTOIRE DES ENTREPRISES ET DES ETABLISSEMENTS SIREN, pod numerem SIREN 879 641 306.

Adres poczty elektronicznej: annasteffan.pl@gmail.com

Numer telefonu: +33 609 590 892

Dyrektor do spraw publikacji: Anna STEFFAN

Ta Strona znajduje się na serwerze:

O2Switch,

222 Bd Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand

Francja

Webmaster: Anna STEFFAN

  • INFORMACJE PREZENTOWANE NA STRONIE

Właściciel niniejszej witryny zastrzega sobie prawo do zmiany jej zawartości w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich modyfikacji. Ponadto zastrzega sobie prawo do przerwania lub zawieszenia działania wszystkich lub części funkcji witryny w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Właściciel strony udostępnia informacje w celach czysto informacyjnych. Dokłada starań, aby sprawdzać jej dokładność i aktualizować ją na bieżąco. Nie udziela się jednak żadnej gwarancji co do dokładności, precyzji, aktualności i kompletności tych informacji.

W związku z tym, z wyjątkiem przypadków rażącego i celowego wykroczenia, właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające w szczególności z niedokładności lub nieścisłości informacji dostępnych na tej stronie, za szkody wynikające z nieuczciwego wejścia osób trzecich na tę stronę lub za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogłyby uszkodzić lub uniemożliwić działanie sprzętu komputerowego użytkownika po wejściu na tę stronę.

Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność strony z jakiegokolwiek powodu.

  • LINKI DO INNYCH STRON

 Aby ułatwić dostęp do innych witryn, właściciel witryny umieścił na niej pewną liczbę linków do   witryn osób trzecich. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za niedostępność witryn osób trzecich, ich zawartość, reklamy lub inne elementy dostępne w tych witrynach. Właściciel niniejszej witryny nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek witryny osób trzecich, do których użytkownik może mieć dostęp.

Witryny zewnętrzne mogą zawierać łącza hipertekstowe do niniejszej witryny. Takie łącze nie może być instalowane bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela tej witryny.

  • COOKIES

Ta witryna korzysta z plików cookie, czyli plików przechowywanych na komputerze użytkownika w celu ułatwienia dostępu do oferowanych usług. W żadnym wypadku pliki cookie na tej witrynie nie będą wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych bez wyraźnej zgody użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką plików cookie opisanej w Polityce Prywatności. Znajdziesz tam informacje o tym, jak uniemożliwić zapisywanie plików cookie, konfigurując swoją przeglądarkę.

  • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Dostęp do niniejszej witryny daje użytkownikowi prawo do prywatnego i niewyłącznego korzystania z niej.

Wszystkie elementy opublikowane na niniejszej stronie, w tym teksty, zdjęcia, logotypy i marki, stanowią dobra intelektualne w rozumieniu Kodeksu własności intelektualnej. W związku z tym wszelkie wykorzystanie w formie przedstawiania, modyfikowania, powielania, w całości lub w części, które mogłoby mieć miejsce bez zgody autorów lub uprawnionych, jest nielegalne.

Ce site respecte le droit d’auteur. Tous les droits d’auteur des œuvres présentées sur ce site sont réservés.